Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam được thành lập lần đầu ngày 29 tháng 05 năm 2019, chuyên bán buôn, bán lẻ xăng dầu, dịch vụ vận tải biển trong và ngoài nước. Giang Nam Petrol là Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu với hệXem thêm

Sticky

Cty Phát Liêm sau khi đã hoàn thiện tư vấn, thiết kế, thi công bảng hiệu Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ, Cty Phát Liêm được sự uỷ thác tiếp tục thi công thêm điểm mới Cao Đẳng Việt Mỹ tại Phú Quốc. Và đây là thành quả Cty PhátXem thêm