Sticky

Cty Phát Liêm sau khi đã hoàn thiện tư vấn, thiết kế, thi công bảng hiệu Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ, Cty Phát Liêm được sự uỷ thác tiếp tục thi công thêm điểm mới Cao Đẳng Việt Mỹ tại Phú Quốc. Và đây là thành quả Cty PhátXem thêm